ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ


 • ธนาคารออมสิน

  Goverment Savings Bank


 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  Dhipaya Insurance Public
  Company Limited


 • บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

  Thai Beverage Public
  Company Limited


 • บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

  Energy Absolute Public
  Company Limited


 • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด

  Dhipaya life assurance


 • บีบี คลินิก แอนด์ บิวตี้ เซ็นเตอร์

  BB Clinic & Beauty Center


 • บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส
  (ประเทศไทย) จำกัด

  Mitsubishi Motors Thailand


 • ศูนย์การค้า โชว์ ดีซี กรุงเทพ

  Show DC Bangkok


 • ห้องเสื้อเมอเรียด แกรนด์ มอนด์

  Myriad Grand Monde


 • พิมพา ปารีส

  Pimpa Paris


 • ชุดว่ายน้ำสตรีมไลน์

  Streamline


 • คาร่าเบรอตตี้

  Carlaberoti