นางสาวถิ่นไทยงาม

การประกวดนางสาวถิ่นไทยงามเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2494 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี น.ส.พวงแก้ว อุปาละ ดำรงตำแหน่งนางสาวถิ่นไทยงามเป็นคนแรก ซึ่งนับว่าเป็นเวที ประกวดที่มีสาวงามระดับแนวหน้าเข้าร่วมประชันความงามทุกครั้งที่มีการประกวด และสาวงาม จากเวทีนี้มีจำนวนไม่น้อยได้ก้าวขึ้นสู่ชัยชนะในความงามระดับชาติเสมอมา เช่น คุณนวลสวาท เปาโรหิต(ลังกาพินธ์) นางสาวถิ่นไทยงามปี พ.ศ.2496 ได้รับตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับ 1 คุณชุติมา นัยนา นางสาวถิ่นไทยงามปี พ.ศ.2530 ครองตำแหน่งนางสาวไทย ปี พ.ศ.2530 คุณปภัสรา ชุตานุพงษ์ รองนางสาวถิ่นไทยงามปี พ.ศ.2531 ครองตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี พ.ศ.2531   การประกวดนางสาวถิ่นไทยงามได้ย้ายสถานที่มาจัดที่จังหวัดเชียงรายและดำเนินจัดประกวดในงานประจำปีของจังหวัดเชียงรายตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อ พ.ศ.2545 น.ส.จันจิรา จันทร์โฉม นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2544 รับตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ปี พ.ศ.2545 และรองนางสาว ถิ่นไทยงามอันดับ 1 ปี พ.ศ.2545 น.ส.ธนวรรณ จุลมณีโชติ ได้รับตำแหน่ง รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สในปีเดียวกัน และ ปี พ.ศ.2555 น.ส.สุพัตรา จูเจริญ รับตำแหน่งรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ในปี พ.ศ.2558 และล่าสุด น.ส. จิณณ์ณิตา บุดดี นางสาวถิ่นไทยงามปี พ.ศ.2557 ได้ครองตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ ประจำปี 2559 การประกวดนางสาวถิ่นไทยงามก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 66 บนเกียรติประวัติที่งดงามของการประกวดนี้ ซึ่งในปีนี้ กองการประกวดได้มุ่งหมายให้ งานประกวดที่มีตำนาน อันงดงามและยาวนานนี้ ยิ่งใหญ่สมค่า ”นางสาวถิ่นไทยงาม”

 

Poungkaew_Opara

นางสาวพวงแก้ว อุปาสะ

นางสาวถิ่นไทยงาม 2494