เกียรติประวัติอันทรงคุณค่า

 
Hall of Fame หอเกียรติยศ นางสาวถิ่นไทยงามตำนานที่ทรงคุณค่ามาตลอดระยะเวลากว่า 65 ปี สาวงามที่อยู่ในความทรงจำ สาวงามที่สวยที่สุด สาวงามที่คุณไม่มีวันลืม วันนี้เรามาร่วมสร้างปรากฏการเหล่านี้เพื่อพาคุณย้อนกลับไปอดีตอีกครั้ง และทำความรู้จักกับพวกเธอมากยิ่งขึ้น “นางสาวถิ่นไทยงาม”

ช่วงเวลาอันทรงคุณค่า 2494 – 2561
 
2018

นางสาวถิ่นไทยงาม 2561

นางสาวพมลชนก ดิลกรัชตสกุล

2016

นางสาวถิ่นไทยงาม 2559

นางสาวชรัชดา พิทักษ์บุตร

2015

นางสาวถิ่นไทยงาม 2558

นางสาววโรชาสิริ ทรงชน

2014

นางสาวถิ่นไทยงาม 2557

นางสาวจิณณ์ณิตา บุดดี

2013

นางสาวถิ่นไทยงาม 2556

นางสาวฝนทิพย์ กลิ่นภักดี

2012

นางสาวถิ่นไทยงาม 2555

นางสาวภทรพรรณ พรพรม (สุพัตรา จูเจริญ)

2011

นางสาวถิ่นไทยงาม 2554

นางสาวชิษณุชา พึ่งเพียร

2010

นางสาวถิ่นไทยงาม 2553

นางสาวณพวรรณ ปัญญา

2009

นางสาวถิ่นไทยงาม 2552

นางสาวเพชราภรณ์ เมตตา (พรพิมล สุขใหม่)

2007

นางสาวถิ่นไทยงาม 2550

นางสาวกาญจนา เอกเกษมสุข (กัณตภัทธ์)

2006

นางสาวถิ่นไทยงาม 2549

นางสาวมนัญชญา นามประดิษฐ์

2005

นางสาวถิ่นไทยงาม 2548

นางสาวมณิสรา เทศอุดม

2004

นางสาวถิ่นไทยงาม 2547

นางสาวภาสินี วงษ์บุญตรี

2003

นางสาวถิ่นไทยงาม 2546

นางสาวสุตาภัทร พร้อมมูล

2002

นางสาวถิ่นไทยงาม 2545

นางสาวกนกวรรณ ฝั้นเงิน

2001

นางสาวถิ่นไทยงาม 2544

นางสาวเจนจิรา พรหมปัญญา(จันจิรา จันทร์โฉม)