รางวัลของผู้เข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม 2562

 
1. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562
 • เงินรางวัล 500,000 บาท
 • มงกุฎเพชร มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายประจำตำแหน่ง
 • รถยนต์ Mitsubishi mirage มูลค่ากว่า 500,000 บาท
 • ประกันชีวิต จากทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุนประกัน 1,000,000 บาท
 • ประกันภัยและอุบัติเหตุ จากทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทุนประกัน 1,000,000 บาท
 • Presenter BB Clinic 1 ปี
2. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ1 นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562
 • เงินรางวัล 200,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และสายสะพายประจำตำแหน่ง
 • Gift Vouchers จากบีบีคลินิกมูลค่า 20,000 บาท
3. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ2 นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562 (3 รางวัล)
 • เงินรางวัล 100,000 บาท
 • ถ้วยรางวัล และสายสะพายประจำตำแหน่ง
 • Gift Vouchers จากบีบีคลินิกมูลค่า 20,000 บาท
4. ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Tip Angle นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562 BY บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง
5. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชล นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562
 • เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง
6. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางงามมิตรภาพ นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562
 • เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง
7. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางงามผิวสวย นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562 BY BB Clinic
 • เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง
8. ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Popular Vote นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562
 • เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง
9. ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Top Model นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562
 • เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมสายสะพายประจำตำแหน่ง
10. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจโคราช นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562
 • เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพายประจำตำแหน่ง
11. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบ 40 คน นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562
 • เงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
12. ผู้ที่เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย นางสาวถิ่นไทยงามประจำปี 2562
 • เงินรางวัลคนละ 15,000 บาท

ลงทะเบียนเข้าประกวดได้ที่นี่